ΤΡΙΤΗ

  • 6:00-13:00  ΠΟΠ ΞΕΝΑ   – – –
  • 13:00-16:00 ΡΟΚ ΞΕΝΑ
  • 16:00-20:00 Ελληνικα
  • 20:00-00:00 Παλια ελληνικα
  • 00:00-6:00 -Ελληνικο ροκ